Certyfikat ze szkolenia

Ukończyłam szkolenie „Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda Zukunft-Huber”!

Szkolenie to pozwala wprowadzić dodatkową usługę do mojej oferty, dzięki czemu będę mogła skuteczniej dbać o rozwój stóp Waszych dzieci!

Szkolenie

W dniach 23-26 września 2022 r. uczestniczyłam w szkoleniu "Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda Zukunft-Huber”".

Szkolenie KIF

Szkolenie realizowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów:

"Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7lat)"

w terminie: 18-19.09.2021 r.

Certyfikat ze szkolenia

Szkolenie "Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym" Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach!

Certyfikat ze szkolenia

Pomimo ograniczeń i obostrzeń, w tym ciężkim "koronawirusowym" czasie, udało się ukończyć szkolenie pod tytułem "Neurorozwojowe usprawnienia dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego". 05-06.12.2020r. GWSH Katowice :)