COVID-19 – certyfikat ze szkolenia

"COVID-19 - diagnostyka i leczenie oraz programowanie fizjoterapii osób w trakcie choroby oraz po jej przebyciu" w ramach projektu "FIZJO-LEARNING - większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentami chorującymi na choroby zakaźne, w tym COVID-19" realizowanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Pionizacja nie jest łatwa!

Ta dzielna dziewczynka udowadnia, że systematyczne ćwiczenia opłacają się! W kolejnym etapie będę jej pomagała zachować równowagę i wzmocnić mięśnie brzuszka. Radzi sobie świetnie!

Certyfikat ze szkolenia

Ukończyłam szkolenie „Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda Zukunft-Huber”!

Szkolenie to pozwala wprowadzić dodatkową usługę do mojej oferty, dzięki czemu będę mogła skuteczniej dbać o rozwój stóp Waszych dzieci!

Szkolenie

W dniach 23-26 września 2022 r. uczestniczyłam w szkoleniu "Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda Zukunft-Huber”".

Szkolenie KIF

Szkolenie realizowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów:

"Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7lat)"

w terminie: 18-19.09.2021 r.

Certyfikat ze szkolenia

Szkolenie "Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym" Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach!