Ukończone szkolenia/kursy – certyfikaty

„Podstawy rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o trening funkcjonalny”


„Wytyczne do prowadzenia dokumentacji medycznej w fizjoterapii”


„Szkolenie Pierwsza Pomoc”


„Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w pediatrii”


„Fizjoterapia w chorobach rzadkich”


„Niemowlęta – wizyta patronażowa”


„Osteopatia pediatryczna w zaburzeniach układu pokarmowego”


„Mały sportowiec”


„Ortotyka dziecięca”


„Komunikacja alternatywna i wspomagająca we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka”


„Niemowlęce badanie – założenia wizyty patronażowej”


„COVID-19 – doagnostyka i leczenie oraz programowanie fizjoterapii osób w trakcie choroby oraz po jej przebyciu”


„Kompleksowe podejście w terapii pacjentów ze skoliozami”


„Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda Zukunft-Huber”


„Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii”


„Stopa – diagnostyka, profilaktyka, terapia”


„Neurorozwojowa prewencja i korekta wad postawy u niemowląt i małych dzieci”


„Neurorozwojowe usprawnienia dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego”


Kurs Metody Kinesiotapingu International Kinesiotaping Association


„Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym”


„Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat)”

Zapraszam do zapoznania się z ofertą.