Ukończone szkolenia/kursy – certyfikaty

„Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda Zukunft-Huber”


„Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii”


„Stopa – diagnostyka, profilaktyka, terapia”


„Neurorozwojowa prewencja i korekta wad postawy u niemowląt i małych dzieci”


„Neurorozwojowe usprawnienia dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego”


Kurs Metody Kinesiotapingu International Kinesiotaping Association


„Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym”


„Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat)”

Zapraszam do zapoznania się z ofertą.